in de praktijk

 

Werken aan samenwerking

Van symptoombestrijding naar oplossingen voor het systeem als geheel

 

Systeemdenken in de praktijk gaat over systemisch kijken naar samenwerkingsvraagstukken. Over kijken naar goede bedoelingen die verkeerd uitpakken, over patronen die iedereen gevangen houden en over interventies die werken voor het systeem als geheel.boventafel

Organisaties kunnen, ondanks alle inzet en goede wil, op allerlei manieren vastlopen. Binnen een team kan een sfeer ontstaan van interne concurrentie en onderling wantrouwen. Tussen teams kunnen alledaagse ergernissen zich ophopen, waardoor de scheidslijn tussen de teams steeds scherper wordt. Lijn en staf kunnen elkaar kwijtraken. Een fusietraject kan verzanden in langdurige vergaderingen zonder voortgang.

Soms helpen de oplossingen die we voor dit soort problemen inzetten: we gaan teambuilden, opleiden, strakker sturen, reorganiseren of een borrel drinken. Maar soms helpen deze maatregelen niet en wordt het eerder erger dan beter.

Systeemdenkers hebben daar een antwoord op. Zij zeggen: je kunt pas nadenken over oplossingen als je begrijpt in welke patronen je – onbewust en onbedoeld – met elkaar verzeilt bent geraakt.