in de praktijk

Advies bij samenwerkingsvraagstukken

In ons advieswerk werken wij met onze systeembril op. Deze bril heeft vooral toegevoegde waarde als de samenwerking onder druk staat of als veranderingsprocessen stroef verlopen. En als er al van alles is geprobeerd, zonder het gewenste resultaat. Dit zou er namelijk op kunnen duiden dat de onderliggende patronen nog niet geraakt zijn met de ingezette interventies. In die situaties is het zinvol om eerst systemisch te gaan kijken naar de patronen die de gewenste verandering in de weg zitten, om vervolgens zorgvuldig uitgekiende interventies in te zetten die weer beweging ten goede te weeg kunnen brengen.

Coaching

Ook in onze coaching, individueel of in teams, bieden wij u een systemisch perspectief op uw vraag: het persoonlijke probleem wordt een relationeel vraagstuk, wat zich aandient als de oorzaak wordt een wederkerig patroon, de paradoxale situatie wordt een dilemma waarin er diverse keuzemogelijkheden zijn en we verbreden het perspectief naar alles wat het probleem in stand houdt, zodat de ruimte om te zoeken naar oplossingen wordt vergroot.

Wie zelf het systeemdenken in praktijk wil brengen kan het volgende doen:

relatienetwerkSysteemdenken in de praktijk lezen

In het boek wordt de werkwijze van de systeemdenker uitgelegd aan de hand van een gevarieerd palet aan praktijkvoorbeelden: een projectleider in de knel in een lijnorganisatie, een teamconflict, een fusieproces met bestuurlijke dilemma’s, een moeizaam cultuurveranderingstraject, een lastige bemiddeling tussen partijen in het landelijk gebied en een aantal ingewikkelde samenwerkingsopgaven van dokters in een ziekenhuis. In het slothoofdstuk staan alle interventies overzichtelijk gerangschikt. En achter in het boek zit een dvd waarop te zien is hoe systemische begeleiding de samenwerking binnen een managementteam weer vlot trekt.

Incompany leren

Wilt u met uw team of organisatie of met een ad hoc samengestelde groep professionals een leertraject op het gebied van systeemdenken organiseren, dan maken wij samen met u een aanbod op maat. Een idee van de mogelijkheden:

    Een interactieve lezing van een dagdeel waarin de belangrijkste principes van de systemische benadering worden behandeld. U wordt uitgenodigd om met de systeembril op te kijken naar een situatie uit uw eigen praktijk en te ervaren wat dit u kan opleveren.
    Een interactieve lezing met theatervoorstelling. Crux Creaties heeft in samenwerking met ons een theatervoorstelling gemaakt die een indringend vertrekpunt biedt om met elkaar in gesprek te gaan over patronen en paradoxen die de onderlinge samenwerking danig kunnen frustreren  (www.systeemtheater.nl). Na een toelichting op het kijken met de systeembril wordt het publiek uitgedaagd om oplossingen te bedenken die echt gaan helpen…
    Een één- of tweedaagse workshop waarin u leert om verschillende systemische interventies toe te passen in uw dagelijkse werkpraktijk. Dit kan als zelfstandige activiteit of als onderdeel van een groter opleidingstraject binnen uw organisatie. 
    Systemische intervisie. In vervolg op een één- of meerdaagse workshop kan een systemisch intervisietraject worden gevolgd. In zo’n traject passen deelnemers systemische interventies regelmatig toe in hun eigen werk. Vervolgens bespreken zij de uitkomsten hiervan in de intervisiebijeenkomsten. De deelnemers leren elkaar systemisch te bevragen en al doende leren zij een breed repertoire aan systemische interventies effectief in te zetten.

 

Open inschrijving

    Driedaagse masterclass Systeeminterventies. Zie voor actuele informatie:  www.systeeminterventies.nl.
    Zesdaagse leergang Systeeminterventies. Zie voor actuele informatie:  www.systeeminterventies.nl

 

En verder…

U kunt op het gebied van systeemdenken ook terecht bij diverse opleidingsinstituten waaraan wij als gastdocent verbonden zijn, zoals SIOO, de Baak, The Lime Tree en Avicienna.