in de praktijk
 
dr. Marijke Spanjersberg (www.onswerk.nu)
marijke  

Marijke Spanjersberg (1958) is psycholoog en is gepromoveerd op een onderzoek naar conflicthantering en complexe besluitvormingsprocessen. Zij heeft gewerkt bij de overheid, het bedrijfsleven en in de wetenschap. Zij is verbonden aan de associatie onswerk.nu, van waaruit ze werkt als sparring partner voor bestuurders en managers, docent en toezichthouder. Gevoed door het systeemtheoretisch gedachtegoed en de oplossingsgerichte benadering is haar repertoire erop gericht constructieve betrekkingen en productieve werkprocessen te creëren daar waar de samenwerking schuurt en doelen buiten bereik blijven: bij moeizame veranderingsprocessen, bij wankelend vertrouwen in de lijn, bij teams waar de rek uit is en bij haperende collegiale samenwerking. Zij is ontwikkelaar en hoofddocent van de Leergang Systeeminterventies en treedt daarnaast veelvuldig op als spreker of gastdocent in leiderschapstrajecten van onder andere SIOO, De Baak en Avicienna. Tevens is zij verbonden aan The Lime Tree als docent van de opleiding Teamconflicten oplossen.

 

dr. ir. Annet van den Hoek (www.10w40.nl)
annet  

Annet van den Hoek (1960) adviseert organisaties bij samenwerken en begeleidt organisatieveranderingen. Hierbij richt ze zich zowel op de ‘harde’ kant van de organisatie: de opgaven, de wijze van sturing, de rollen en afspraken, als op de ‘zachte’ kant: de onderlinge verhoudingen, de samenwerking, het gedrag en de beeldvorming over elkaar. Ze ziet organisaties als systemen met een eigen dynamiek en reikt interventies aan om het systeem optimaal te laten functioneren. Als ingenieur heeft ze daarbij een scherp oog voor de inhoud van de opgave. De afgelopen jaren heeft zij opdrachten gedaan voor directies, managementteams, maatschappen en projectteams in ziekenhuizen, ROC’s, hogescholen, zorgbedrijven, corporaties, waterschappen, kennisinstituten, ministeries en een vakbondorganisatie. Ze promoveerde op haar dissertatie "Planning as a learning process”. Annet werkt in de associatie 10w40.nl.  Ze is actief op het gebied van sociaal ondernemerschap in ontwikkelingslanden en adviseert organisaties in Ghana, India en Nepal.

 

Drs. Esther Veldhuijzen van Zanten (www.vijfadvies.nl)
esther  

Esther Veldhuijzen van Zanten (1962) is organisatieadviseur. Zij is gespecialiseerd in het adviseren bij samenwerkingsvragen van professionals, teams en organisaties, met als doel deze te vertalen naar concrete en resultaatgerichte acties. Esther ontwerpt, organiseert en begeleidt samenwerkings- en leerprocessen, zoals teamtrainingen, werkconferenties en grote groepsbijeenkomsten. Tevens begeleidt zij bij spanningen in samenwerking. Haar aanpak ontwikkelt zij vanuit een systemisch denkkader. In 2002 was zij medeoprichter van VIJFadvies, adviseurs van zakelijke en technische dienstverleners, medische- en zorginstellingen en de lokale overheid. Zij is geassocieerd met 10W40, adviseurs bij samenwerken. Sinds 2016 werkt zij samen met Errone, een samenwerkingsverband in oprichting van twee vliegers en twee organisatieadviseurs. Doel is om praktijken uit de luchtvaart toegankelijk te maken voor andere sectoren die risicovol werk doen, zoals de zorg, de transportsector, de accountancy en het toezicht.

 

Drs. Roos van Wingerden (www.triadeconsulting.nl)
roos  

Roos van Wingerden (1971) is organisatieadviseur. Zij adviseert en coacht eindverantwoordelijke teams bij veranderingsprocessen. Hierbij gaat het vaak om fusies, organisatieontwikkeling of samenwerkingsvraagstukken. Daarnaast begeleidt zij teams van (medische) professionals bij complexe samenwerkingsvraagstukken. Roos is praktisch geschoold in pedagogische hulpverlening en academisch gevormd in de sociale wetenschappen. Zij is gastdocent bij de Baak en als docent verbonden geweest aan de Wageningen UR (University & Research centre). Zij publiceert over communicatie bij conflicten en teamcoaching. Vanuit haar adviespraktijk Triade Management Consulting werkt zij in diverse sectoren (zorginstellingen, zakelijke dienstverlening, rijksoverheid). Zij is geassocieerd met  Choy Consultants.