in de praktijk

Systeemdenken in de praktijk

Het boek 'Systeemdenken in de praktijk' – 2010 – gaat over de toepassing van systeemtherapeutische principes en interventies in het organisatieadvieswerk. De vier auteurs vertellen over hun begeleiding van mensen in verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden; een individuele leidinggevende, een team, een raad van bestuur en een projectgroep. Steevast gaan zij de dialoog aan met hun opdrachtgevers. Met behulp van de circulaire vraagstelling plaatsen ze problemen in een relationele context en laten ze zien welke patronen in de samenwerking disfunctioneel zijn. Ze creëren nieuw uitzicht, nieuw begrip en dus ook nieuwe oplossingsmogelijkheden.

De lezer krijgt tal van tips hoe het systeemdenken in de dagelijkse adviespraktijk toegepast kan worden. In de bijlage van het boek is een DVD opgenomen met daarop een demonstratie van de systemische benadering bij een veelvoorkomend samenwerkingsprobleem in een managementteam.

Het boek 'Systeemdenken in de praktijk, de kunst van het verbinden' is te bestellen via Uitgeverij Stili Novi en bij elk van de auteurs.